Licking cream

Oliver Heller

Jana Zimčíková

2013

Znázornění situace, kdy někdo přináší svou kůži na trh, ale smetanu za něj slízne někdo jiný

Performance when someone brings their skin on the market, but the cream licking someone else